A Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj átadó ünnepsége

Az ország különböző pontjairól érkeztek falugondnokok, vidékfejlesztők, falufejlesztők, polgármesterek 2013. március 08-án, pénteken Alsómocsoládra, az immár 5. alkalommal megrendezett Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj átadó ünnepségre.
szabó gellértA Falufejlesztési Társaság 2008-ban alapította a „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat”, mellyel minden évben elismeri és kitünteti azokat a falugondnokokat, akik feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik, illetve azokat a vidékfejlesztő szakembereket, közösségfejlesztőket, akik országos szinten törekszenek a centrum és a periféria közötti hídépítésre, a szakértők és a lakosság közötti párbeszéd kialakítására.
polgármesteri köszöntőAz ötödik átadó ünnepségen Dicső László Alsómocsolád község polgármestere, Bősze Balázs a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet kommunikációs vezetője, Szabó Gellért a Magyar Faluszövetség elnöke, valamint Krizsán András a Falufejlesztési Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja köszöntötte a megjelent vendégeket, így alapozva meg a rendezvény szakmaiságát. A 9 főből álló díjbizottság az idei évben Kovácsné Kacz Erika tanyagondnoknak, Müller Jánosné falugondnoknak, Molnár Sándor polgármesternek, valamint Puskás Ferenc agrármérnöknek ítélte oda a Kemény András grafikáival díszített oklevelet, valamint a Simorka Sándor szobrászművész által készített bronzplakettet.
bősze balázs
kacz erikaKovácsné Kacz Erika 2002 óta látja el a tanyagondnoki feladatokat Röszke községben. Türelemmel és együttérzéssel végzett szolgálata az idősek és a rászorultak ellátásában mára nélkülözhetetlenné vált. Szívügye nemcsak ez a munka, hanem a külterületen lakók sorsa is; fáradhatatlanul és kilométereket nem számolva segíti az ott élőket.


müller jánosnéMüller Jánosné, Szűr település falugondnoka. Áldozatos munkájával, naprakész tudásával megkönnyíti a lakosok számára a hivatali ügyek intézését. Munkaidején kívül is sokat tesz a településén élő idős és rászoruló emberek, családok mindennapjainak megkönnyítése érdekében; tevékenysége a szó igazi értelmében vett közszolgálat.


molnár sándorMolnár Sándor a rendszerváltás óta, immár hatodik ciklusban választott vezetője Vásárosfalunak. Úttörője volt a falugondnoki hálózat megalakításának. 1991-ben létesítette a „faluszolga” státuszt, mely a kistelepüléseken hiányzó szolgáltatásokat volt hivatott pótolni. Ötleteivel, kapcsolataival, anyagi támogatással folyamatosan segíti a település civil szerveződéseit, napi kapcsolatban áll velük, aminek eredménye egy szerteágazó és gazdag programokkal teli civil élet Vásárosfaluban.
puskás ferencPuskás Ferenc agrármérnök, feltaláló és ENSZ-szakértő, a Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesület elnöke. Mintegy 20 találmány fűződik a nevéhez, elsősorban környezetvédelmi és szilikátipari technológiákban. Kialakított egy olyan falufejlesztési modellt, mely alapvetően a falusiak önellátására épül anélkül, hogy elszakítaná őket a piactól. Munkássága követendő példa a felnövekvő generációk számára, hisz a vidéki térségek fennmaradása mindannyiunk érdeke.
Délután Miklóssy Endre a Falufejlesztési Társaság tiszteletbeli elnöke tartott előadást „Kemény Bertalan szellemi öröksége” címmel, a falugondnoki szolgálat aktuális kérdéseiről szóló kerekasztal beszélgetést pedig Nyitrai Ákos, a Falufejlesztési Társaság elnökségi tagja moderálta.

krizsán andrásKemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését. Az ő öröksége a mai falu- és tanyagondnoki hálózat, valamint az a törekvés, hogy fokozzuk a vidék népességmegtartó képességét, javítsunk az itt élők életminőségén. Mert az életképes vidékhez – ahogy Berci bácsi is mondta – nemcsak „népességmegtartó képesség, hanem képességmegtartó népesség” is szükséges.