csütörtöki iskola 2013 őszi félév

A Csütörtöki Iskola 2013 őszi alkalmaira minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:
Krizsán András építész kurátor
a Falufejlesztési Társaság elnöke
plakát


2013. szeptember 26, csütörtök, 17 óra
Pál Feri atya
ÖNMAGUNKRÓL, VÁGYAINKRÓL, SZERETETRŐL

„Önmagunk helyett nem érdemes másokat szeretnünk. Ugyanis a másik embert nem magam helyett kellene szeretnem, hanem önmagáért.... A szeretettől nem idegen, hogy miközben szeretek valakit, időnként lehetnek erős negatív érzéseim és indulataim is vele szemben. Valakit szerethetek, de pillanatokra gyűlölhetem, megharagudhatok rá, lehetek rá féltékeny, akár félhetek is tőle. Ez mind belefér, nem mond ellent a szeretetnek…. A vágyaink végtelenek. Rengeteg vágyunk sosem elégül ki. Az élet senkinek sem ad meg mindent. A felszínes, főleg a rendezetlen vágyaink sóvárgóvá és kielégületlenné tesznek minket. A vágyainktól nem szabadulhatunk, de megtanulhatunk szabadon vágyakozni. Szabadon vágyakozni az tud, aki eljutott a legmélyebb vágyaihoz, amelyeknek a megélése nem sóvárgóvá, hanem értékessé tesz minket.”

2013. október 17 csütörtök, 17 óra
Gelencsér Géza vidékfejlesztő
VIDÉKFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A 2013-2020 TERVEZÉSI CIKLUSBAN

„Az eddig elkészült tervezési dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a vidék szerepe, megítélése a fejlesztési program egészében (Partnerségi Megállapodás) még kedvezőtlenebb, mint a 2007-2013 időszakban volt. Ezt jelzi az is, hogy a 2014-2020-as időszakban kisebb forrás jut majd a vidék számára, annak ellenére, hogy az alapvető társadalmi-, gazdasági és környezeti problémák meghatározó része vidéki területeken koncentrálódik. Az ország rendkívüli kihívások elé néz a következő időszakban, amelyek közül talán a legnagyobb és legösszetettebb kihívásra éppen a vidéknek kell majd válaszolnia…”

2013. november 21, csütörtök, 17 óra
Tóth Albert tájökológus
A TÁJÉPÍTÉSZET NÉHÁNY SAJÁTOS VONÁSA A KÖZÉP-TISZA VIDÉKEN

„Alföldi születésű, tősgyökeres nagykunságinak vallja magát így nem is annyira meglepő, hogy hosszú évek óta Alföld-kutatással foglalkozik, kiemelkedő figyelmet fordítva a Hortobágyra, a Nagykunságra, a Hajdúságra és a Nagy-Sárrétre. Ezen belül is a tájátalakítás, az emberi beavatkozás hasznos és káros következményei, a tájtörténet, a vízrajzi múlt és klímaváltozás várható kilátásai szerepelnek központi kérdésként. Fontos feladatának és küldetésének tartja az értékek és hagyományok védelmét, megismertetését, ápolását, a kunhalomkutatást pedig egyenesen országos prioritású ügynek tekinti.”

2013. december 12, csütörtök, 17 óra
Dr. Varga Tibor jogtörténész
A SZENT KORONA MISZTÉRIUMA

"Az István (Stephanos) név görög eredetű, latinul koronát, héberül normát jelent. …Szent István emléke tehát norma, szabály, törvény, korona. Ha azt mondom Szent István, kiejtettem a Szent Korona és egyben a Szent Korona-tan nevét is. Árpádházi Szent István személye a Szent Koronát és Isten szent törvényét elválaszthatatlanul összekapcsolta. Atilla földjén kései leszármazottjára angyali korona szállt és a teremtés rendje újra helyreállt. Vér és föld egysége, lélek és test összetartozása megvalósult, hogy az ég tiszta törvénye a Teremtésben fenn maradjon. Ennek tudása pedig, egyedül a magyarság által őrződött meg, hiszen nálunk töretlenül érvényesült a Szent Király kultusz (Istvánt több korabeli oklevelünkben is így nevezik), valamint a Szent Korona és a Szent Korona-tan tisztelete."

Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:

Krizsán András építész kurátor
FFT Építész Tagozatának elnöke
www.falufejlesztesitarsasag.hu