Csütörtöki iskola 2014 őszi félév

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ÉPÍTÉSZ TAGOZATÁNAK
CSÜTÖRTÖKI ISKOLA-XVIII.

programsorozata a MÉSZ székházban.

2014 őszi félév
Kurátor: Krizsán András DLA építész


Előadások kezdési időpontja 17.00 óra.
Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2, MÉSZ székháza.
Az előadáson való részvétel előzetes regisztráció és kreditigazolás kiadása nélkül ingyenes.


2014. szeptember 18, csütörtök, 17.00 óra
Simányi Frigyes építész, a Népi Műemlékekért Alapítvány elnöke
TÁJHÁZAK, NÉPI ÉPÜLETEK

„Hazánk még megmaradt népi építészeti emlékei között kiemelkedő jelentőségük van a tájházaknak. Az világviszonylatban is egyedülálló teljesítmény, hogy a XXI. században egy ország közel 400 népi épületet vagy épületegyüttest berendezve, tájház formájában, az eredeti helyén (in situ) megőrizzen, védjen, gondozzon, a történelmileg már letűntnek, sokak szerint túlhaladottnak tekintett korszakokból. A tájházak a magyar nép történetének, kultúrájának, alkotókészségének, tehetségének ritka és értékes dokumentumai. Nem véletlenül kerültek fel néhány éve a világörökség várólistájára. Létezésük, fenntartásuk és megismerésük azért is fontos, mert a nem tájházként nyilvántartott, de még álló szép, régi , értékes népi épületekeink napról napra fogyatkoznak, és félő, hogy maholnap már csak ezek az épületek fognak emlékeztetni országunk egykor páratlan népi építészeti gazdagságára.”

2014. október 16, csütörtök, 17.00 óra
Birinyi József népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke
ÉRTÉK A MÉRTÉK


“A világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, mi mit adunk a világhoz.” Értékadottságaink nagyon jók, de a kiteljesítés töredéknyi. A reális önbecsülést biztosító “magyar érték világlépték”, arcélformáló teljesítményeink méltó kezelése széleskörű, élményszerű megismertetést, gondozást igényelnek. Nemzetközi példák, hazai előzmények alapján készítette Birinyi József, a Parlamenti Hungarikum Munkacsoport vezetőjeként a Magyar Értéktár Hungarikum rendszer stratégiát, a minősített védelmet, értékmenedzselést célzó hungarikum törvénytervezetet. Gondolkozzunk közösen a MÉSZ Csütörtöki Iskolájában, október 16-án 17 órától a Hungarikum Szövetség elnökével, az “érték alapú nemzeti közös többszörös” erősítéséről, hogy az érték “saját hazánkban egyre inkább próféta lehessen”, hogy a tudás zöme ne két lábon, hanem termékekbe zárva hagyja el az országot, szolgálva a világra szóló alkotók sikerét, mindannyiunk szellemi, lelki, anyagi gazdagodását, jókedvét, a Magyar közösség egyetemes emberi kultúrát gazdagító értékalkotásának elismertségét.”2014. november 27, csütörtök, 17.00 óra
Dr. Kampis György tudományfilozófus, elméleti biológus és evolúciókutató
MINDÖRÖKKÉ EVOLUCIÓ


„Charles Darwin elképesztő felfedezése – a természetes kiválasztódás, amely az evolúció fő hajtóereje – alapjaiban változtatta meg a tudományt és az emberek világképét. Két évtized telt el elmélete kidolgozása és publikálása között, annak üzenete ugyanis még alkotóját is megrémisztette. Darwin, az óvatos angol úriember gondolatai nemcsak tudományos szempontból voltak radikálisak, hanem a korabeli törvények szerint istenkáromlás címén büntethetőnek is számítottak. Az evolúció elmélete alapjaiban változtatta meg az emberi gondolkodást, és a legkülönbözőbb szakterületek tudósai, kutatói alkalmazták vagy szálltak vele vitába.”


2014. december 11, csütörtök, 17 óra
Horkay Nándor a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója
NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV


„A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) hármas küldetése a nemzeti integrációban és a Kárpát-medencében való gondolkodás és cselekvés általánossá tétele, a Nemzeti integráció kiteljesítése és a tudatos jövőképközpontú nemzetstratégiai gondolkodás és cselekvés erősítése. Ennek érdekében elsődleges feladat a nemzeti támogatási és együttműködési rendszer kiegészítése a többszintű nemzeti integrációt és együttműködést szolgáló, jövőképközpontú, összehangolt, tudatosan hálózatilag fejlesztett Kárpát-medencei fejlesztési rendszerrel. Legfontosabb cél, hogy felelősséggel és hűséggel a kölcsönös felelősségvállalásra, együttműködésre és erőforrás-koncentrációra épülő együttműködés valósuljon meg a Kárpát-hazában.”Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:

Krizsán András DLA építész kurátor
FFT Építész Tagozatának elnöke
www.falufejlesztesitarsasag.hu