Csütörtöki Iskola 2014 tavaszi félév

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK
CSÜTÖRTÖKI ISKOLA-XVII.
faluszemináriuma a MÉSZ székházban.
2014 tavaszi félév
Kurátor: Krizsán András építész

Előadások kezdési időpontja 17 óra.
Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2, MÉSZ székháza.
Az előadáson való részvétel előzetes regisztráció és kreditigazolás kiadása nélkül ingyenes.


2014. február 5, szerda (!), 17 óra
Dr. Emil Páleš pozsonyi filozófus
RITMUS ÉS EGYIDEJŰSÉG A KULTURTÖRTÉNETBEN
A KÖZÉPKORI ANGYALTAN (ANGELOLÓGIA) A MAI TUDOMÁNY FÉNYÉBEN


„Ha a kultúra történetében az emberi alkotás görbéit statisztikailag tanulmányozzuk – nem véletlenszerű rendszerességet találunk: hasonló kulturális képletek és értékek rendszeresen és egyidőben jelennek meg. A filozófia, a művészeti stílusok, vallási kultuszok, a politikai elrendeződés rendszeresen, ismételten, meghatározott sorrendben jelennek meg. A kulturális hullámok váltakozásának ismerete apró mozaikokban megtalálható a világ minden vallási hagyományában. Őseink hitték, hogy a világot ciklikusan hét arkangyal, vagy isten uralja, akik mint korszellemek ihletik a világot.”
Dr. Emil Páleš kutatásainak egyik eredménye az a felismerés, hogy a művészet nagy hatással van a kultúrák sorsára, alakulására. Feltárja a gondolkodás és az érzés között lévő törvényszerű összefüggést: minden politikai forma, tudományos vagy filozófiai tanítás, világkép (paradigma) egy vagy két generációval korábban mint művészeti, esztétikai inspiráció kezdődött el.

2014. február 6, csütörtök, 17 óra
Dr. Emil Páleš pozsonyi filozófus
AZ ÉPÍTÉSZET, AZ EMBERI TEST ÉS A KULTURÁLIS KORSZAKOK


„Vitruvius szerint az ógörög építészet az emberi test arányaiból indult ki. E gondolatnak sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt korábban hittük. Minden korszak építészete az emberi test azon szerveinek mintáját követi, amelyek az adott kort meghatározó lelki folyamatokhoz kapcsolódnak. Így például a felvilágosodásból nőtt ki az újklasszicizmus, amely a központi idegrendszert mintázta. A barokk építészeti stílus az emésztőrendszerre emlékeztet. A konzervatív abszolutizmust a csontok szférikus formája ihlette. A gótikus templom a mellkas leképezése. A szerves-organikus építészet nem csupán egy természeti formákra emlékeztető valamilyen épület. Az építészek minden korban tudat alatt azokat a természetből vett építészeti formákat, elemeket vitték bele épületeikbe, amelyek az adott kulturális korszak szellemiségét jellemezték.”

2014. március 6 csütörtök, 17 óra
Bedő Imre közgazdász
FÉRFIAK KLUBJA


„Az utóbbi 1000 évben nem volt akkora törés a férfiasság megnyilvánulásában, mint az utóbbi 50-ben! A férfias értékek képviseletének hanyatlása mára nem csak a párkapcsolatokat, a családok jövőjét és a fiatalokat veszélyezteti, hanem a gazdaságot, munkahelyeinket is kikezdte. A felelősségvállalás, az önállóság, a döntésképesség, a cselekvőképesség, a tartás - mára elveszni látszanak.
Könyvek százai szólnak a férfias értékek térvesztéséről, szükségtelenségéről, a férfiak kényszer-változásának szükségességéről. Közben meg a nőknek és a gyermekeknek is elkezdtek hiányozni a férfiak - és a férfiaknak is! Valóban vannak-e férfi értékek? Örök értékek-e ezek? Tudunk-e, kell-e kibújni a bőrünkből? Merre megyünk a férfi-értékek nélkül? Van-e visszaút? Érdekes kérdések! Ezek a korábban maximum filozófiai kérdésként felmerülő témák mindannyiunk jövőjét és boldogságát, életünk valódi sikerességét befolyásoló gyakorlati kérdésekké váltak!"

2014. április 3, csütörtök, 17 óra
Lackfi János költő
MILYENEK A MAGYAROK?


„Milyenek is a magyarok? Kevés beszédű, magányos cowboyok és kocsmai hencegők. Lepedőakrobaták és sámlin reszkető Gedeon bácsik. Hátrafelé nyilazók és cekkerben bontott csirkét cipelők. Alkoholisták. Dehogy alkoholisták, csak megisszák a magukét. Folyton panaszkodók és forrófejűek. Pacalevők és pizzafalók. Asztalsarkon búsongók, akik párszor az asztalra csaptak, és beleremegett a történelem. Valamikor nagyon tudtak focizni, most nagyon tudnak rá emlékezni. Ha meg akartak halni, mindig lerántottak magukkal egy törököt is. Ez az útikönyv elkalauzol a földönkívüliek ismerős birodalmába, kiderül belőle, hol húzódik a belga-magyar határ, kitalálták-e a magyarok az ideális társadalmat, igaz-e, hogy minden magyar tud atombombát gyártani és lóháton állva hatos fogatot hajtani. Ha valaki a könyv olvastán nem tudja, sírjon vagy nevessen, nyugodtan tegye egyszerre mind a kettőt.”


2014. május 15, csütörtök, 17 óra
Dr. Kovách Imre akadémiai kutató
A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN


„Az ezredforduló előtti és utáni évtizedben a vidéki társadalmat a teljes átalakulásához vezető hatások érték. Ez a korszak azért volt történelmileg egyedi, mert három, önmagában is mélyreható folyamat következményei egyszerre érvényesültek. A parasztság hanyatlásának végső szakasza esett egybe a szocializmus rendszerének lebontásával, valamint a globalizálódással és az európai integrációval, ami három struktúraváltásnak felel meg. A jelenkori magyar vidéken legalább annyi a hármas szerkezetváltás társadalmi, politikai és környezeti deficitje, mint pozitív hozadéka."

Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:

Krizsán András építész kurátor
Falufejlesztési Társaság elnöke
www.falufejlesztesitarsasag.hu