Csütörtöki Iskola 2015 tavaszi félév

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ÉPÍTÉSZ TAGOZATA
ÉS A MÉSZ CSÜTÖRTÖKI ISKOLA PROGRAMSOROZATA

2015 tavaszi félév
Kurátor: Krizsán András DLA építész


Előadások kezdési időpontja 17.00 óra.
Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2, MÉSZ székháza.
Az előadáson való részvétel előzetes regisztráció és kreditigazolás kiadása nélkül ingyenes.
CSÜTI 2015 tavasz


2015. február 12, csütörtök, 17.00 óra
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
A HAZAI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT TUDÁSALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAI


„A hazai könyvtári rendszer felépítésében az egymásra épülő szolgáltatásoknak elengedhetetlen szerepe van. Ennek feltétele, hogy a könyvtárak minden korosztály számára befogadóak legyenek és optimális működési körülményeket biztosítsanak. A könyvtári tereknek kölcsönös egymásra hatásban kell lenniük a közösségi szolgáltatásokkal, a szolgáltatásokat megalapozó dokumentumállománnyal, különböző típusú tudásbázisokkal. Ki kell építenünk a kistelepüléseken élők könyvtárellátását nyújtó rendszereket, az erre alkalmas sokoldalúan felkészült, szakképzett könyvtári személyzettel. Létre kell hozzuk a széleskörű partnerségen, együttműködésen alapuló, az iskolarendszerű tanulás, informális képzés, önképzés lehetőségeit biztosítani tudó helyi szellemi szolgáltató központokat.”

2015. március 12, csütörtök, 17.00 óra
Bencsik János teológus, szociológus, mérnök
FELKÉSZÜLNI AZ ELKERÜLHETETLENRE – MEGELŐZNI AZ ELKERÜLHETŐT


“A Föld katasztrofális ökológiai állapota, az üvegházhatás és a szén-dioxid gáz, na meg a klímaváltozás okozta súlyos problémák mind ismertek, néhányunknak már a könyökén jönnek ki. Magam is több hasonló témájú előadást tartottam már figyelemfelkeltő célzattal, s nem egyszer megkaptam utánuk a pesszimista, vagy a borúlátó jelzőt. Pedig valójában csak tiszta logikával, a realitások talaján maradva vázoltam fel a számunkra nem túl rózsás helyzetet, és a még kevésbé derűlátó jövőt. Emlékszem, nemrég egy szintén klímaváltozás és alkalmazkodás témával foglalkozó internetes fórumon valaki azt írta, ha már kormányzati szinten is elismerik, hogy nagy bajban vagyunk, akkor érzi elérkezettnek az időt, hogy felkészüljön a legrosszabbra. Nos, akkor hát itt az idő! ”

2015. április 16, csütörtök, 17.00 óra
Zlinszky János biológus, ökológus, kutató
A GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG OKAI


„Legtöbb esetben, amikor környezetet védünk, elsősorban az embert védjük, aki maga alatt vágja az ágat, s ezért rá kell vennünk, hogy ne tegye. Az más kérdés, hogy az ág is védelemre érdemes, hiszen a természetnek, a teremtett világnak és a benne megnyilvánuló igazságnak önmagában is értéke van, amit nem mi hoztunk létre. Milyen jogalapunk van elpusztítani valamit, amit használatra kaptunk? Nem is tudnánk létrehozni, ha akarnánk se. Ne képzeljük magunkat Istennek! A teremtés előtt megilletődötten kéne állnunk… Ez pedig nehéz, mert bizonyos embereknek gazdasági érdeke elfedni ezeket. Ők eleve adottnak, egyedül lehetségesnek állítják be a jelenlegi eszközrendszert. A társadalomnak hatékonyabb jogi-politikai védelemre lenne szüksége a nemzetközi nagyvállalatok irányította agymosás ellenében. Ezt az új eszközrendszert csak jogi-politikai eszközökkel tudjuk megteremteni. Immáron nem elég érveinket civil pozícióból, katedrákról hangoztatni (…). Nincs időnk. Nem várhatunk.”

2015. május 14, csütörtök, 17 óra
Horkay Nándor a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója
NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV


„A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) hármas küldetése a nemzeti integrációban és a Kárpát-medencében való gondolkodás és cselekvés általánossá tétele, a Nemzeti integráció kiteljesítése és a tudatos jövőképközpontú nemzetstratégiai gondolkodás és cselekvés erősítése. Ennek érdekében elsődleges feladat a nemzeti támogatási és együttműködési rendszer kiegészítése a többszintű nemzeti integrációt és együttműködést szolgáló, jövőképközpontú, összehangolt, tudatosan hálózatilag fejlesztett Kárpát-medencei fejlesztési rendszerrel. Legfontosabb cél, hogy felelősséggel és hűséggel a kölcsönös felelősségvállalásra, együttműködésre és erőforrás-koncentrációra épülő együttműködés valósuljon meg a Kárpát-hazában.”

Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:
Krizsán András DLA építész kurátor
FFT Építész Tagozatának elnöke