CSÜTÖRTÖKI ISKOLA - XX

a Falufejlesztési Társaság Építész Tagozata , a Magyar Építőművészek Szövetsége
és a Budapest Klub alapítvány

CSÜTÖRTÖKI ISKOLA-XX.
programsorozata a MÉSZ székházban.
2015 őszi félév
Kurátor: Krizsán András DLA építész

Előadások kezdési időpontja 17.00 óra.

Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2, MÉSZ székháza.

Az előadáson való részvétel előzetes regisztráció és kreditigazolás kiadása nélkül ingyenes.

CSÜTI-XX2015. október 1, csütörtök, 17.00 óra
Dr Horváth Pál vallástörténész

AZ ISZLÁM A MAI VILÁGBAN„Az iszlám országokban nem történt meg az iszlám számára teljességgel elfogadhatatlan "egyház és állam különválasztása" és érvényben van az ősi saria, mely nemcsak a büntet, hanem büntetést előz meg avval, hogy vallási, és etikai oktatást nyújt az állampolgároknak. A jelentős, meghatározó muszlim népességgel rendelkező, de nem "iszlám államokban", mint pl. Törökországban és a Balkánon folyamatos az a mozgalom, amely egy valódi iszlám állam alapítására irányul és ezért folyik évek óta fegyveres harc a volt Szovjet Közép-Ázsia új államaiban is. Az iszlám nem ismeri el se az ember központú humanizmust, se a vallási reformációt, a "felvilágosodást", még kevésbé a materializmust, individualizmust, liberalizmust. A világ megismerésére szolgál a tudomány, ebben van fejlődés, haladás, modernizáció, de Allah utolsó prófétája Mohamed tanításai és a Korán, az isteni kijelentés, változatlan az idők végezetéig. Az ember Allah szolgája, nincs semmiféle saját joga, csak a szolgálat kötelessége. Nem fogadja el, hanem elítéli a "kulturális relativizmust" azt, hogy a vallási és kulturális szabályok mesterséges konstrukciók, ezért nincs egyetemes erkölcsi mérték. Elutasítja a globalizmust a vele járó fogyasztói társadalom és a közösségi életre káros liberális individualista életmódot. Ezzel szemben védi a családot, tiltja az élvezeteket, szigorúan bünteti a szeszesital, a kábítószer fogyasztást, a házasságtörést, a prostitúciót, a homoszexualitást stb. Az iszlám offenzív a vallás védelmében, a kereszténység pedig olyannyira defenzívvé vált, hogy hatása a nyugati "keresztény" kultúrában már-már elhanyagolható. Az iszlám ellenállás persze botránykő az "ember- és szabadságjogok" liberális harcosai szemében. Érthető, miért folytatnak az iszlám eszme, és ennek képviselői, a muszlim országok és közösségek ellen könyörtelen szellemi, gazdasági, sőt esetenként fegyveres harcot a globalizációnak feltétlen elkötelezettek, akik a kultúra, a szokások, a piacok "megnyitásából", a "nyitott társadalomból" hasznot húznak, főként a multinacionális pénzügyi szervezetek, illetve azok irányítása alatt állók.”2015. november 12, csütörtök, 17.00 óra
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató

OLYAN LESZEK PONT, MINT Ő…“ A mai kor tragédiája az apák tragédiája. Temérdek kutatás, elemzés szól a hiányzó apakép következményeiről, a férfiak változó szerepéről, az időhiány, a pénz utáni hajsza romboló hatásairól. Egy kutatás során kisgyereket kértek meg arra, hogy rajzolják le Istent. Az eredmény szemüveges, bajuszos, vagy éppen kinyúlt melegítős férfiak sora lett, a gyerekek saját apjukról mintázták a teremtőt. Arról, akiknek az életüket köszönhetik. A jelenség érthető, hiszen a gyerekek életében az apa hozza be elsőként a külvilágot. Az anya ugyanis túl közel van, vele olyan szintű az azonosulás, hogy „ő szinte én vagyok” Az apa az első külső személy, rajta keresztül tanultunk meg kapcsolódni a többi emberhez. Vele tapasztaljuk meg, hogyan viseljük el egymást, hogyan tudunk szeretni, minket hogyan lehet, miként bízhatjuk magunkat a másikra. Mindez pedig a kötődés képességét jelenti. Ha az apa személye hiányzik, nem alakul ki a megfelelő érzelmi kapcsolatteremtő készség. Pedig az apa személye kellene, hogy jelentse a gyerek életében az állandóságot, ő a biztonság, a kiszámíthatóság első számú záloga. Ha „apa is megmondta”, akkor az úgy van. Abban, hogy ma olyan sok a bizonytalan ember, a stabil apakép hiánya is közrejátszik. Kutatások igazolják, hogy 39 anorexiás lány közül 36-nál hiányzott a szoros apai kapcsolat, s az önmagukért felelősséget vállalni nem tudók 60 százaléka szintén stabil apakép nélkül nőtt fel. E krízishelyzetekből szerencsére van kiút, ha talál megfelelő pótló kapcsolatot és mintát a gyermek, de nélkülük nem lehet egészségesen felnőni. A nemi identitás kialakulásában is fontos az apák szerepe. A lányok könnyebb helyzetben vannak ebben az életkorban, mert fiúvá válni nehezebb, főként, ha az apa ritkán van jelen. Hiszen ahhoz, hogy a gyerek „rámintázódjon”, látnia kell, apa hogyan ásít, eszik, haragszik, örül. Az erős anyák gyakran követik el azt a hibát, hogy minden férfimunkát elvégeznek. Nem szabad. Vagy ha mégis úgy hozza a szükség, hogy nekünk kell beverni azt a szöget, legalább tegyük hozzá: így sem rossz, de ahogy apád beverné… Meg kell ezt tenni a kisfiúk férfivá válásáért.”


2015. december 17, csütörtök, 17.00 óra
Prof. László Ervin tudományfilozófus

A GLOBÁLIS VILÁG KIHÍVÁSAI„László Ervin, az Olaszországban élő tudós, akinek eddig tizenhét nyelven jelentek meg művei, kristálytiszta logikával, világos és egyszerű stílusban vezeti be az érdeklődőt a globalizált világ dzsungelébe. Kiindulásképpen a jelen válságának feloldását két lehetséges forgatókönyv szerint képezi le egyszerűsített formában, a világméretű összeomlás, illetve az összefogás megvalósulásaként. Majd a helyesebb utat kijelölve sorra veszi azon általános hiedelmeinket, melyeken ideje túllépnünk, mint például, hogy „az élet nem más, mint küzdelem a fennmaradásért”, vagy „az a jó, ha minél gazdagabb vagy” és „a természet kimeríthetetlen” stb. Helyettük a manapság elsikkadó felelősség fontosságát hangsúlyozza, s megfogalmaz egy új, planetáris etikát, melyet a Budapest Klub tíz pontban határozott meg. Ezek az erkölcs, embertársaink és a természet iránti tisztelet, a másokkal való együttmunkálkodás egy jobb világ teremtésében és belső énünk fejlesztésének alapelvein nyugszanak. Az ebből következő konkrét gyakorlati lépések azonban egyrészt elég általánosak s ezáltal nehezen megfoghatóak, másrészt feltételeznek egy nagyfokú önállóságot, egyfajta „harcias” hozzáállást, mellyel mondjuk alkalmazottként odaállunk a multi cég vezetője elé, s meggyőzzük őt arról, hogy termeljünk már környezetbarátabb módon. Ezeket a naivnak nevezhető tanácsokat ellensúlyozza az az igenis követhető és elfogadható módszer, amellyel egyéni kibontakozásunkat segíthetjük.”


Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:

Krizsán András DLA építész kurátor
FFT Építész Tagozatának elnöke
www.falufejlesztesitarsasag.hu