Emléktáblát avattak Gyulán Kemény Bertalan emlékére

Akik ismerték és szerették Kemény Bertalant, a falugondnoki szolgálat megálmodóját és megvalósítóját, mind örömmel és szeretettel emlékeztek rá Gyulán, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének és Gyula város önkormányzatának szervezésében megrendezett emléknapon.
 A rendezvényt Görgényi Ernő polgármester úr nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy milyen fontos szerepet szánnak a jövőben is a tanyavilágban élő embereknek. Alt Norbert alpolgármester, aki maga is falugondnok volt, személyes hangon emlékezett vissza Kemény Bertalanra, és a falugondnoki munkára. Köszöntőjében felidézte, hogy a jó falugondnok mindenkit ismer a körzetében és minden dologban megpróbál segíteni, hogy a várostól távolabbi területeken is élhető körülményeket teremtsenek az embereknek. A jelenlévő falugondnokok beszámoltak munkájukról, amit sokszor a téli nagy havazások idején embert próbáló módon végeztek, hogy eljussanak a legtávolabbi tanyákhoz is. Csatári Bálint, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke meleg hangon idézte fel Kemény Bertalan személyét, és a falugondnoki szolgálatot, amit a vidékfejlesztés szelíd módszerének nevezett. Hozzászólásában bemutatta az újjá alakult Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot, és az elindított projekt ötleti felhívásokat. Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 5 témakörben lehet folyamatosan projektötleteket benyújtani: Rendezvények, Tanulmányok, Kiadványok, Képzések és egy külön témakörként a Leader HACS szervezetek nemzetközi együttműködésével kapcsolatban. Az MNVH gyorsan, sok helyre kíván támogatást nyújtani, hogy minél több szervezet vidékfejlesztő ötlete tudjon megvalósulni. A pályázati felhívásokat a www.mnvh.eu honlapon lehet elérni és letölteni. A köszöntések után került sor a Tanya pályázatra beérkezett munkák értékelésére és a díjazottak jutalmazására. A nagy sikerű pályázatra majdnem ötven pályamű érkezett be, tudományos és művészeti kategóriában. A zsűri nevében Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere foglalta össze a tanulságokat, kiemelve, hogy mindegyik pályamű igen magas színvonalú volt és a fiatalok alapos tárgyi tudásáról és a tanyasi életmód ismeretéről és szeretetéről tettek tanúbizonyságot. A díjazásban részesült fiataloknak Csatári Bálint az MNVH elnöke és Csörszné Zelenák Katalin adta át az okleveleket és pénzjutalmakat.

 A délutáni program keretében került sor a rendezvény megható pillanatára, amikor a Gyula határában egy tanyasi tájház épület homlokzatán Alt Norbert, Gyula város önkormányzata és Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület felajánlásával emléktáblát lepleztek le Kemény Bertalan halálának 5 évfordulója alkalmából. Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság elnöke személyes hangon emlékezett Berci bácsira és a vele töltött közös időkre. Felidézve a kezdeteket, amikor a Gilde Söröző asztalánál együtt gondolkodtak a hátrányos helyzetű települések sorsáról és jövőjéről és találták ki a falugondnoki munkát és hivatást. Kemény Bertalan álma ma már valóra vált. Több mint 1200 településen dolgozik falugondnok és odaadó munkájával és figyelmével segíti az ott élők életkörülményeit. Krizsán András fontosnak tartotta, hogy Kemény Bertalan szellemisége mindannyiunk számára fontos és követendő példa legyen, hogy a falugondnoki szolgálat betölthesse hivatását.