Falugondnoki szolgálat

Együttműködési megállapodás hét falugondnok egyesület és a Falufejlesztési Társaság között

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Együttműködés (MTFE) célja a magyarországi falugondnoki rendszer értékeinek megőrzése, a falugondnokság érdekeinek képviselete, a szolgálatok munkájának szakmai segítése.

A 2011. december 15-én aláírt megállapodás célja az ország különböző területein a falu- és tanyagondnoki szolgálatok ügyében tenni akaró szervezetek, vidék- és közösségfejlesztő, szociális munkát végző szakemberek, továbbá a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást végző szervezetek és személyek érdekeinek hatékony érvényre juttatása. Az aláíró egyesületek szakmai műhelybeszélgetést is terveznek, amelynek célja a közös gondolkodás a falugondnokság jelenlegi helyzetéről és jalairasövőbeni lehetőségeiről.
Az első falugondnokság Kemény Bertalan, a VÁTI településtervezőjének gondolatából és a Falufejlesztési Társaság szervező munkájának eredményeként született 1990-ben. A szolgálat elsődleges célja a helyi lakosok és az ellátó intézmények, a lakóhely és a munkahely, valamint az emberek közötti kapcsolathiány felszámolása volt.

Az eseményen Horváth Dániel, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében, Soltész Miklós államtitkár nevében üdvözölte a megállapodást, és elismeréssel szólt a falugondnoki hálózat fontosságáról, amelyet a vidéki társadalmi életében tölt be.
Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság elnöke az aláírás kapcsán elmondta, hogy az együttműködéssel lendületet kívánnak adni a falugondnoki szolgálatoknak, amelyek áldozatos és nélkülözhetetlen munkát végeznek a helyi közösségekért.
Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy Magyarországon 21 éve van falugondnokság, amelynek keretében jelenleg 1.358 szolgálat működik. Az ügyvezető hangsúlyozta: az aprófalvakon, tanyákon élők számára jelentős kapocs a közösségéltető falugondnoki szolgálat, és fontos, hogy ez a hálózat a jövőben is megmaradjon.
Szeder-Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület titkára kiemelte, hogy az együttműködők olyan tudásbázist, humánerőforrást képviselnek, amelyet számos területen lehetne hasznosítani. Az egyesület titkára elmondta, hogy az együttműködés nyitott, más egyesületek is csatlakozhatnak hozzájuk.
Az együttműködés során végzett tevékenységük szorosan kapcsolódik a Nemzeti Vidékstratégiához és munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is kiemelten támogatja.

Az együttműködési megállapodás aláírói:
Krizsán András, Falufejlesztési Társaság
Samu János, Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
Jaskó Péter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
Friebert Gábor, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
Kozma Judit, Falugondnokok Vas- és Győ‘r-Moson-Sopron Megyei Egyesülete
Zsíros Sándor, Hajdú –Bihar Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
Kékesi József, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falu- és Tanyagondnokok Egyesülete
Guitprechné Molnár Erzsébet, Zalai Falvakért Egyesület