Kemény Bertalan

Kemény Bertalan, a falugondnoki rendszer ötletgazdájaKemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője volt. Ehhez a nemzedékhez tartozott Siklaky István, Kopátsy Sándor, Liska Tibor, akik megpróbáltak a helyzet elmélyült elemzésével a valósággal szembesülni, mielőtt üdvözítő gondolatokkal álltak volna elő. Kemény Bertalan hozzájuk hasonlóan törekedett a helyzetértékeléstől eljutni eszményei hétköznapi megvalósításáig is, közösséget vállalva a falun élőkkel. Neve egy iskolává szélesedett gondolkodásmódot fémjelez, és ami fontos, nemcsak értelmiségi körökben.

Kemény Bertalan a falu fejlettségét nem a gazdasági és infrastrukturális mutatókkal mérte, hanem a lakosai közti kapcsolatrendszerrel. Ezért alapérték nála az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, az egymástól tanulás, a generációs ismeretátadás, ahol a kérdések, a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összeszövik azt a hálózatot, amitől a falu lakói közösséggé válnak. Így a biogazdálkodás és a lokális fejlesztő csapat ugyanazt a célt szolgálja – közösséget építeni, élhető és megtartó világot teremteni hétköznapi technikákkal.
Hogy a nagy szavakat aprópénzre váltsa, lehajolt minden apróságért. Településtervezőként dolgozva fogalmazta meg híres mondását: „nem a vidék népességmegtartó képességére van szükség, hanem a képességmegtartó népességre”.

Magukat a problémákat pedig a kapcsolatrendszer fejlesztésével vélte megoldani. Ez lett a FALUGONDNOK hálózat. A falugyűlés által kiválasztott olyan személy, aki az aprófalvakban, tanyákon biztosítja a helyi szociális ellátást, és kultúraközvetítést. Aki meglátogatja az időseket, ha kell, felvágja a fát, aki kisbusszal beviszi a beteget a városba, gyerekeket a szomszéd település iskolájába, elviszi a leveleket, kiváltja a gyógyszert, kihordja az ebédet az öregeknek, egyáltalán ráköszön a magukra maradottakra, vagy éppen falunapot szervez.
Galéria
Berci bácsi Berci bácsi Berci bácsi Berci bácsi
Berci bácsi Berci bácsi Berci bácsi Gilde
Gilde Gilde Gilde Gilde
Érem Falugondnoki oklevél Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése
Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése
Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése
Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése Kemény Bertalan temetése