"Nagyapám Háza" - 2015

Videó az oszkói "Nagyapám Háza" mester-inas képzésről
jómadarak


A tradicionális népi kultúra bölcsessége nem érthető meg könyvekből, a hagyományos építési technikák ismerete nélkül. A Falufejlesztési Társaság Építész Tagozata ezért szervezi már 2012 óta a „Nagyapám háza” mester-inas képzést, ahol azokat a személyeket, közösségeket kívánja megtalálni és megerősíteni, akik még e régi tudás birtokában vannak és ismereteiket, tapasztalataikat szívesen átadják az érdeklődő fiataloknak. A pályázat útján kiválasztott fiatal „inasok egy-egy mester irányítása mellé kerülnek, hogy közvetlen tapasztalatot gyűjtsenek a népi építőmesteri technikákról a hagyományos házépítés mesterfogásairól, miközben a vidéki élet mindennapjait élve, bepillantást nyernek a paraszti kultúra teljességébe, átérezve a népi építkezés komplex gondolkodásmódját.
Az idén három helyszínen folyt képzés. Az első Vácrátóton, ahol egy régi vízimalom tetőszerkezetét állították helyre a fiatalok. A második helyszínen, Tiszaföldváron, már évek óta Rácz Miklós építész, régész irányította a munkát, ahol egy helyi védelem alatt álló szabadkéményes lakóház és istállójának helyreállítása volt a feladat. A régi ablakok és ajtók festése, a léckerítés felületkezelése és a döngölt padló készítése mellett, az inasok megismerhették Tiszaföldvár és a Tiszazug épített örökségeit, a Gulyás-ház eddigi felújításának eredményeit és tanulságait, valamint a parasztházak felmérési és felújítási terveinek szempontjait és a tervezés módszereit is.
Az idei „Nagyapám háza” mester-inas képzés harmadik táborában Oszkón, a Hagyományos Házépítő Kft mesterivel és a Hegypásztor Kör közreműködésével, a tavaly új helyre áttelepített, régi 200 éves présház tetőfedő és felületképző munkálataiban vehettek részt az érdeklődők, amelyhez kizárólag hagyományos építőanyagokat és építési technikákat használtak. Az alkotó tábor ideje alatt megismerhették a kévekötés, a tető zsúpolás, valamint a sövényfonatos paticsfal tapasztásának ökologikus folyamatait, amelyek a mérnöki szemlélethez igazodva olykor földépítészeti ismeretekkel és anyagtani kísérlettel is kiegészültek. Hogy minél teljesebb képet kapjanak a fiatalok a hagyományos házépítésről, esténként szakmai beszélgetéseket szerveztek meghívott előadókkal, mesterekkel a helyhez és az épülethez kapcsolódóan. Az alkotótábor zárónapján Krizsán András DLA építész, a „Nagyapám háza” mester-inas képzés projektgazdája, a Falufejlesztési Társaság nevében elismerő okleveleket adott át a tábor vezetőinek, Bihari Ádámnak, Radev Gergőnek és Medvey Boldizsárnak, valamint a tábor résztvevőinek.
A „Nagyapám háza” programba jelentkezők egyre szaporodóbb számából kitűnik, hogy ma is van igény a hagyományos építési technikák és mesterfogások megismerésére, a tradicionális építési módok átadására. Örvendetes, hogy ilyen módon is egyre több fiatal kerül kézzel fogható közelségbe az egyetemi évek alatt a népi építészet ma is élő hagyományaival, a tradicionális házépítés alkotó érzésével.

Krizsán András DLA
A „Nagyapám háza” mester-inas képzés projektgazdája